42. KOUICHI UCHIDA, Two tall verdigris boxes, 2005
stoneware, height 35 cm each